You cannot copy content of this page
+91 94482 26377
Koramangala, Bengaluru
Tag

ವೈಎಸ್ಆರ್ ವಹನಾ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

Current Affairs – 5th October

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ?  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎ) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ...
Read More