You cannot copy content of this page
+91 94482 26377
Koramangala, Bengaluru
Tag

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ : ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ

Current Affairs – 29th September

 ‘ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಕ್ಲೈಮೆಟ್‌ ಆಕ್ಷ್ಯನ್‌’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ಗೆ  ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ ?  ‘ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಕ್ಲೈಮೇಟ್‌ ಆಕ್ಷ್ಯನ್‌’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌’ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ  ಲಭಿಸಿದೆ....
Read More