You cannot copy content of this page
+91 94482 26377
Koramangala, Bengaluru
Tag

ಕಝಿಂದ್​ 2019

Current Affairs – 8th October

ಸ್ವಿಸ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತೀಯ ಖಾತೆದಾರರ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ ?  ಭಾರತ-ಸ್ವಿಡ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ  ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು...
Read More