You cannot copy content of this page
+91 94482 26377
Koramangala, Bengaluru
Day

November 23, 2019

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು – ನವೆಂಬರ್ 22

ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ “ಎನ್ಐಎ” ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನವೆಂಬರ್ 21, 2019 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 22, 2019 ರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ...
Read More


 
KPSC ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳು.
ಲೈವ್ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ( interactive ) ತರಗತಿಗಳು
21-11-2019 ಮತ್ತು 24-11-2019 
7.00 PM ನಿಂದ 9.00 PM ವರೆಗೆ 

ಇಂದೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿರಿ 
Register Now!!
close-link